Pushpa

1 min read

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ‘ପୁଷ୍ପା’ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ହିରୋଙ୍କ ଅଭିନୟ ହେଉ କି ସଂଳାପ ସବୁକିଛି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ହୋଇଛି ଫିଲ୍ମର...