lander bikram

1 min read

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମିଳିଲା ଲାଣ୍ଡର ‘ବିକ୍ରମ’ର ସନ୍ଧାନ । ଆମେରିକୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ନାସାର ମୁନ ମିଶନ ଲାଣ୍ଡର ‘ବିକ୍ରମ’କୁ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଖୋଜି ପାଇଛି । ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-୨ର...

Close Bitnami banner