UP STF

1 min read

ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ଆଠ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହତ୍ୟାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିକାଶ ଦୁବେକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର । STF ବିକାଶ ଦୁବେକୁ ଉଜ୍ଜୟିନୀରୁ କାନପୁର ଆଣିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ...

1 min read

ଲକ୍ଷ୍ନୌ: କାନପୁର କ୍ରିମିନାଲର କ୍ରାଇମ୍ ଏଣ୍ଡ । ଆଉ ବଦମାସୀ କରିପାରିବନି ବ୍ୟାଡ୍ ବୟ ବିକାଶ ଦୁବେ । ଉଜ୍ଜୟନୀରୁ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ବିକାଶ ଦୁବେକୁ...