Punishment

ଥିରୁବନନ୍ତପୁରମ: ଧୋକା ଦେଲା, ଆଖି ଚାଲିଗଲା । ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଏସିଡ୍ ମାଡ଼ କଲା ପ୍ରେମିକ । ବ୍ରେକଅପ୍ ହେବା ପରେ ରାଗରେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛନ୍ତି ପ୍ରେମିକା...