unique marriage

ଆଲ୍ଲହାବାଦ: ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି ପାଦରେ ଅଳତା ଲାଗି ସାରିଥିଲା। ବାଡ଼ୁଅ ପାଣିରେ ଗାଧୁଆ ବି ସରିଥିଲା। ବର ଆସିବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ବାକି ଥିଲା।...