UFO

1 min read

ଇମ୍ଫାଲ: ଇମ୍ଫାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ନିକଟ ଆକାଶରେ ୟୁଏଫୋ ଦେଖାଯିବା ଘଟଣା। ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ୟୁଏଫଓ ଖୋଜିବାକୁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଦୁଇଟି ରାଫେଲ୍ ଫାଇଟର ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ନିୟୋଜିତ...

1 min read

ଓ୍ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକାରେ ଅଛନ୍ତି ଏଲିଅନ୍ସ । ଅନ୍ୟଗ୍ରହର ଜୀବଙ୍କ ଶବ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର । ଏଲିଅନ୍ସ ସ୍ପେସକ୍ରାଫ୍ଟ୍ UFO  ଓ ପାଇଲଟଙ୍କ ଶବ ଆମେରିକା ସରକାର ଲୁଚାଇ...

1 min read

ନନ୍ଦିଘୋଷ ବ୍ୟୁରୋ: ମହାକାଶ ନୁହେଁ, ମହି ତଳେ ଏଲିୟନ  । ଆକାଶରେ ନୁହେଁ, ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଲିଅନ୍  । ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ...