Security Cover

ଅମୃତସର: ପଞ୍ଜାବ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସରକାରଙ୍କ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ । ୪୨୪ ଭିଆଇପିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି ଭଗଓ୍ବନ୍ତ ସିଂହ ମାନ ସରକାର ।...