Paranormal Activity

1 min read

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:  ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀର ଚିତ୍ର କଥା କହେ । ସେହି ମନଲୋଭା ଚିତ୍ର ଦେଖିବାମାତ୍ରେ ଇଛାହୁଏ କିଣି ନେଇ ଘରର କାନ୍ଥରେ ସଜେଇ ଦେବାକୁ । କିନ୍ତୁ ସେହି...

Close Bitnami banner