kuwait

1 min read

୨୦୨୧-୨୨ ପାଇଁ କେଦ୍ର ବଜେଟ ଆସି ସାରିଛି। ଏହି ବଜେଟ୍ ଚାକିରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ନିରାଶା। ସେମାନଙ୍କ ଆଶା ଥିଲା ଆୟକର ସ୍ଲାବ୍ ବଦଳିବ। ଆୟକରରେ ରିହାତି...

Close Bitnami banner