KRK

1 min read

ମୁମ୍ବାଇ: କମାଲ ରସିଦ୍ ଖାନ (କେଆରକେ) ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥାନ୍ତି । ତେବେ ଏବେ ଏକ ଫିଲ୍ମି ରିଭ୍ୟୁରେ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କୁ...