afganisthan currency

କାବୁଲ: ତାଲିବାନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛି । ତେହରିକ୍ ଏ ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନକୁ ନେଇ...

ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ତାଲିବାନ ଦଖଲ ପରେ ସେଠାରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ମୁଦ୍ରା ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବଢୁଛି ଦ୍ବନ୍ଦ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଆଫଗାନ୍ ରୁପୟା ଚାଲୁଥିଲା,, କିନ୍ତୁ...