Iraq

1 min read

ବାଗଦାଦ: ଥମୁନି ଇରାନ୍-ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ । ପୁଣି ଥରେ ଆମେରିକା ସେନା କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ ରକେଟ୍ ମାଡ଼ ହୋଇଛି । ଇରାକର ଉତ୍ତର ବାଗଦାଦରେ ଥିବା...

Close Bitnami banner