women loves a recovery agent

ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ : ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାମଗଡ଼ ନିବାସୀ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ମା’ ନିଜର କୈାଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ଆଣିଥିଲେ । ତେବେ ସେ ଲୋନ୍ ଟଙ୍କା...