wins

1 min read

ଟୋକିଓ: ଇସ୍ରାଏଲ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବିଜୟୀ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ତାରକା ପି.ଭି ସିନ୍ଧୁ । ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିପକ୍ଷ କସେନିଆଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ସେ ୨୧-୭, ୨୧-୧୦ ସେଟ୍‌ରେ...