Wife killing husband

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପତି, ପତ୍ନୀ ଓ ସେ । ଡ୍ରାଇଭର ପ୍ରେମରେ ରେଳୱେ ସିନିୟର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ନିଜ ମଥା ସିନ୍ଦୁର ପୋଛିବା ପାଇଁ ରଚିଥିଲେ ସାଂଘାତିକ...