whatsapp new rule

1 min read

ନୂଆ ହ୍ୱାଟସଆପ୍ ନିୟମକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ । କେତେବେଳେ ହ୍ୱାଟସଆପ୍ର ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଫିଚରକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ...