Water Lily

 କୋଟୟମ୍: କଇଁଫୁଲକୁ ଦେଖିବାମାତ୍ରେ ମନେପଡ଼େ ଗାଁ କଥା । ଗାଁ’ର ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ କଥା ଆଉ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଗାଁ ପୋଖରୀରୁ କଇଁଫୁଲ ଆଣିବାର...