Viswa Hindu Parishad

ହଲ୍ଦଓ୍ୱାନୀ: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସ୍ଥିତ ହଲ୍ଦଓ୍ୱାନୀରେ ଜଣେ ହେୟାର ଡ୍ରେସରଙ୍କୁ ଚୂଳ କାଟିବା ମହଙ୍ଗା ପଡିଲା । ଏମିତିକି ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡିପାରେ ।...