viral girl

କରୋନା ମଚାଇଛି ସବୁଠି ପ୍ରଳୟ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲକ୍ଷାଧିକ ରୋଗୀ କରୋନା ସହ କରୁଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ । ସତେ ଯେମିତି ବଂଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୂହୂର୍ତ୍ତରେ...