Village Found

ପୁରୀ: ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ୍‌ ଛେନୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିବା ୨ଶହ ବର୍ଷ ପୁରାତନ ଗାଁର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି । ଢେଉରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ...