Victim Attacked

1 min read

କାନପୁର: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କାନପୁରରୁ ଆସିଛି ଏକ ଅଜବ ମାମଲା । ଯେଉଁଠି ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ଉଦଭ୍ରାନ୍ତ ଯୁବକ ଜଣେ ୧୫ ବର୍ଷିଅ ନାବାଳିକା ସହ ଏମିତି କାଣ୍ଡ...