utkalmani

1 min read

ପୁରୀ: ସୁଆଣ୍ଡୋରେ 5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍  । ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ଚାଲିଛି ‘ସୁଆଣ୍ଡୋ ପ୍ରକଳ୍ପ’  । ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଠାରୁ ଗ୍ରାମର...