Users alert

1 min read

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ମାସେଜ ଆପ୍ । ଅଳ୍ପେବହୁତେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ଆପରେ କିଛି ଏମେତି...