USAadmits

ୱାସିଂଟନ: କାବୁଲରୁ ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟ ଅପସାରଣର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୋଇଥିବା ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଆମେରିକା କ୍ଷମା ମାଗିଛି । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, କାବୁଲ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ...