usa president

ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣିଥରେ ବିବାଦ ଭିତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ଏଥର ତାଙ୍କୁ ବିବାଦ ଭିତରକୁ ଟାଣିଛନ୍ତି ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ମଡେଲ । ୪୮ ବର୍ଷ...