US President Joe Biden

1 min read

ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକାର ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚୀବ ଭାବେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଜେନରାଲ ଲୟଡ ଆଷ୍ଟିନ ନାମ ଉପରେ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହାପୂର୍ବରୁ...