Upper Colab

ଜୟପୁର: ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡିଥିବା ଜୟପୁର ଅପର କୋଲାବ ଜଳପ୍ରକଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ କେନାଲ ବନ୍ଧ ମରାମତି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । କାମ ଆଜି...