Unable to get seeds

ଯାଜପୁର: ଚିନାବାଦମ ଚାଷ ଆରମ୍ଭରୁ ବିହନ ସମସ୍ୟା । ଚାଷ ପାଇଁ ବିହନ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ବଡ଼ଚଣା ଅଞ୍ଚଳର ଶହ ଶହ ଚାଷୀ । ଜମିକୁ ବେଉସଣ...