Ukraine War In Russia

କିଭ୍: ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ ଦେଇଛି ୟୁକ୍ରେନ  । ବୃହତ ଦେଶ ଋଷିଆ ଉପରେ ଆଟାକ କରିଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ୟୁକ୍ରେନ  । ନିଜ ଋଣନିତୀରେ ଅଟଳ ଥିବା...