UK Election

ଲଣ୍ଡନ : ହାଉସ୍ ଅଫ୍ କମନ୍ସରେ କନଜରଭେଟିଭ୍ ପାର୍ଟିର ବଡ଼ ଜିତ୍ । ସବୁଠି ଶୁଭୁଛି ବୋରିସ୍ ଇଜ୍ ବ୍ୟାକ୍ । ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ...