ufo-spaceship

1 min read

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ମିଳିଲା ଏଲିୟନ ଜାହାଜ । ଏଲିୟନ ଜାହାଜ ଅର୍ଥାତ୍ ୟୁଏଫଓ (Unidentified Flying Object - UFO)କୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି...