Type and Cause

ଜୀବନରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ରଖନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟର ସଙ୍କେତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି...