Trollers

ନ୍ୟାଶନାଲ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କ ଓ ବିବାହ ବିଷୟରେ ଖୁଲମଖୁଲା କହି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥାନ୍ତି ରୁବିନା ଦିଲୈକ  । ବିବାହ ସମ୍ପର୍କକୁ ଶେଷ ସୁଯୋଗ ଦେବା...