Tribal Youth Died Nimoch

ଭୋପାଳ: ସବୁ ସୀମା ଟପିଗଲା ବର୍ବରତା । ତାଲିବାନୀଙ୍କଠୁ ବଳିଗଲା ନୃଶଂସତା । ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର ନିମଚରେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟକୁ...