Tourist places

କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରୁ ସମୟ ବାହାର କରି ଜୁନ ଓ ଜୁଲାଇରେ ପ୍ରାୟତଃ ସଭିଏଁ ବୁଲିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥାନ୍ତି  । ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକ...