Terrorists attack

ଇସଲମାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନରେ ଭୟାବହ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ  । କରାଚି ପୋଲିସ ହେଡକ୍ବାଟରରେ ପଶିଗଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ  । ଗୋଟିଏ ଗାଡିରେ ୧୦ ରୁ ଅଧିକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆସି କରାଚୀର...

ପାକିସ୍ତାନ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି । ୪ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏକ କାର୍ ଯୋଗେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି  ପ୍ରଥମେ...