terrorist ban

1 min read

ଜମ୍ମୁକାଶ୍ମୀର: ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ଆତଙ୍କବାଦରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ତେବେ  ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ପରେ ଏବେ...