Taxi Driver

ମୁମ୍ବାଇ: ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତି ମୁକେଶ ଆମ୍ବାନୀଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ପୋଲିସର ପ୍ରହରା  ।  ହଠାତ ଆଣ୍ଟୋଲିଆ ଚତୁପାର୍ଶ୍ୱରେ କଡ଼ାକଡି କରିଦିଆଗଲା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା  ।  ପୋଲିସ ବଳୟରେ...