support a talented boy

1 min read

ମହିନ୍ଦ୍ରା ଗ୍ରୁପର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆନନ୍ଦ ମହିନ୍ଦ୍ରା ନିଜେ ଦେଇଥିବା କଥା ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି । ଆନନ୍ଦ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡିଓ କ୍ଷଣକରେ...