Sugar Price Hike

1 min read

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଆଖୁ ଚାଷୀମାନେ ନିଜ ବକେୟା ଟଙ୍କା ନପାଇଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ୨୦୧୯-୨୦୨୦ବର୍ଷରେ ଆଖୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନି ମିଲଗୁଡିକ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ୨୨...

1 min read

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଆଖୁ ଚାଷୀମାନେ ନିଜ ବକେୟା ଟଙ୍କା ନପାଇଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ୨୦୧୯-୨୦୨୦ବର୍ଷରେ ଆଖୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନି ମିଲଗୁଡିକ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ୨୨...