suezunblocked

କାଇରୋ:  ସୋମବାର ଦିନ ଦୈତ୍ୟ ଜାହାଜ ଏଭର ଗିଭେନ୍ ସୁଏଜ କେନାଲରୁ ବାହାରିଛି । ପାଖାପାଖି ସପ୍ତାହେ ଧରି ସୁଏଜ କେନାଲରେ ଅଟକି ରହିବା ପରେ ଏହି...

ଦୁନିଆ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା । ଏସିଆ ଓ ୟୁରୋପକୁ ଯୋଡୁଥିବା ସୁଏଜ କେନାଲ ସପ୍ତାହେ ହେଲା ଥିଲା ଅଚଳ । କାରଣ ଥିଲା ଏକ ଦୈତ୍ୟ ଜାହଜ...