Sudhihr Kumar

1 min read

ପାଟନା: କ୍ରିକେଟର ଭଗବାନ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ ସୁଧୀର କୁମାର ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ । ଏବେ କୌଣସି କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ନାହାନ୍ତି...