stay fit stay healthy

1 min read

ପଞ୍ଜାବ : ଆଜିକାଲି ଜିରୋ ସାଇଜର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢ଼ି ଏହାକୁ ଅଧିକ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି । ଏଥିପାଇଁ ଜିମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ...