Smallest Computer Programmer

1 min read

ଅହମଦାବାଦ: ଛଅ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶିଶୁ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଭଲରେ ଅକ୍ଷର ପଢ଼ିବା ସହ ସଂଖ୍ୟା ଗଣିବା ଶିଖିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଅହମଦାବାଦର ଜଣେ ୬ ବର୍ଷର...