Shocking News

1 min read

ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ପରିବାର ଅଛି ମାନେ କଳି ଅଛି । ଆଉ ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ନୁନ୍ୟ । ତେବେ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରାୟବରେଲିର ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି...