shekhawat

ଜୟପୁର: ରାଜସ୍ଥାନରେ ବସୁନ୍ଧରା ରାଜେ କିଛି ସମୟ ହେବ ବିଜେପିରୁ ଦୂରଇ ରହିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା ବଳରେ ବିଜେପିର ୭୨ ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୪୫ବିଧାୟକ ବସୁନ୍ଧରାଙ୍କ...

ଜୟପୁର: ରାଜସ୍ଥାନରେ ବସୁନ୍ଧରା ରାଜେ କିଛି ସମୟ ହେବ ବିଜେପିରୁ ଦୂରଇ ରହିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟା ବଳରେ ବିଜେପିର ୭୨ ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୪୫ବିଧାୟକ ବସୁନ୍ଧରାଙ୍କ...