Sapua Dam

ଢ଼େଙ୍କାନାଳ: ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ମଣିଷ ଟିକିଏ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ନିରୋଳା ସ୍ଥାନ ଖୋଜିଥାଏ । ଯଦି ନିରୋଳା ସ୍ଥାନ ମିଳିଯାଏ, ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ...