salima majari

କାବୁଲ: ତାଲିବାନ ଡରରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଜାହିଦ୍ଦିନ ଯୋଦ୍ଧା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କିମ୍ବା ପଳାୟନ କରିଥିବା ବେଳେ ବଲଖ ପ୍ରଦେଶର ମହିଳା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଲିମା ମଜାରି ଏକାକୀ...