Russia defeat to share market

1 min read

ନନ୍ଦିଘୋଷ ବ୍ୟୁରୋ: ଫସାଇଦେଇଛି ଯୁଦ୍ଧଂଦେହି ଡାକରା  । ଆଧିପତ୍ୟ ପାଇଁ ଭୁଷୁଡିବାକୁ ବସିଛି ଅର୍ଥନିତୀ । ଯୁଦ୍ଧର ବିଭିଷିକା ଠାରୁ ବଳିଯିବ ଆର୍ଥିକ ସଂଙ୍କଟ  । ୟୁକ୍ରେନ...