richest person asia

ରାଜକୋଟ: ଏସିଆର ଏକ ନମ୍ବର ଧନୀ କିଏ ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ତେବେ ନିଜ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନକୁ ସୁଧାରି ନିଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ...

Close Bitnami banner